İnşaat Sektörü Ankara'dan Destek Bekliyor
İzmir
Ticaret Odası (İZTO) İnşaat Sektör Kurulu Başkanı ve Bina Yapım Grubu
Meclis Üyesi Necip Nasır, sektörün bitme noktasına geldiğini
belirterek, hükümetten ve yerel yönetimlerden makro ve mikro seviyede
önlemler alınmasını istedi.

İzmir'de
inşaat sektörüyle ilgili olarak aralarında Ege ve Batı Akdeniz Sanayici
ve İşadamları Federasyonu (ESİDEF), Ege Genç İşadamları Derneği
(EGİAD), Müstakil İşadamları Derneği (MÜSİAD), İzmir Genç İşadamları Derneği (İGİD), İzmir
Sanayici ve İşadamları Derneği (İZSİAD)'nin de bulunduğu 14 kurumun
temsilcileri, basın toplantısında bir araya geldi. Burada konuşan İZTO
İnşaat Sektör Kurulu Başkanı Nasır, inşaatın Türkiye'nin sosyoekonomik
yapısı içinde önemli bir rol oynadığını, vasıfsız işçilerin eğitim ve
istihdam edilebildiği ilk sektör olduğunu vurguladı. Sektörün 2009'un
ilk çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 18,9 küçüldüğünü
kaydetti. Küçülmenin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) istatistiklerine
göre inşaat sektörü istihdamında yüzde 19,2, bina inşaatında yüzde 29,
ciroda üç aylık inşaat sektörü ciro endeksinde yüzde 5,9, bina inşaat
ciro endeksinde yüzde 12,9, üretimde inşaat genel sektöründe yüzde
20,1, bina inşaatında yüzde 30,2, çalışılan saatte genel inşaatta yüzde
19,6, bina inşaatında yüzde 29,3 olarak yansıdığını aktaran Nasır,
rakamların krizden en fazla etkilenen sektörün inşaat olduğunu
gösterdiğini söyledi. Tedbir alınmadığı takdirde sosyal problemlerin de
ortaya çıkacağını savunan Nasır, çözüm önerileri hazırladıklarını,
bunları Ankara'da en yetkili makamlara ileteceklerini ifade etti.
Necip Nasır, sektörün ayağa kalkabilmesi için yerel yönetimlerce
mikro, hükümet tarafından da makro seviyede alınabilecek önlemler
olduğunu belirtti. Belediyelerin inşaat ruhsat harçlarıyla yol, kanal
katılım ve otopark bedellerini düşürmesini isteyen İZTO İnşaat Sektör
Kurulu Başkanı, makro önlem önerilerini ise şöyle sıraladı: "İnşaat
malzemelerinde Kdv'nin yüzde 8'e düşürülmesi, inşaat firmalarının yıllar sonra alabildiği Kdv
iadelerinin, vergi ve sigorta primi ödemelerine mahsup edilmesi, devlet
tarafından düşük faizli konut kredisi verilmesi, konut kredisi
faizlerinin, ücretliler de dahil Gelir Vergisi matrahından indirilmesi,
tapu harçlarının kalıcı olarak yüzde 1 olması, inşaatı ilgilendiren
bütün sözleşmeler ve konut alım sözleşmelerinde damga vergisinin
kaldırılması, sigorta primlerinin düşürülmesi, Kdv'nin
130 metrekare konutlarda yüzde 1, 131-160 metrekare arasında yüzde 8,
160 metrekareden büyüklerde yüzde 18 olması. 1985 yılında yürürlüğe
giren ve artık eşgüdüm, denetim, yaptırım eksikleri bulunan 3194 Sayılı
İmar Kanunu'nun revize edilmesi, kalkınma ajanslarının, bölgesel
kalkınmayı sağlama amacına ulaşması için önemli bir araç ve yöntem
olacak bölge gelişme planlarının yapılabilmesi için kanuni
düzenlemelerin tamamlanması, sığınaklarla ilgili düzenlemenin bir an
önce sonuçlandırılması, TOKİ'nin sektöre olumsuz etkilerinin gözden geçirilmesi, KOSGEB kredilerinin serbest meslek mensuplarını da kapsaması." (CİHAN)
Editör : KonutDergisi
Site: ..::Konut Dergisi::.. Konutta referans noktası
URL: http://konutdergisi.com/yazdir.asp?bolum=1890&katid=7